Tuyển cộng tác viên dạy tiếng dân tộc Mông

Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ và văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc – Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển cộng tác viên dạy tiếng dân tộc Mông.

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kỹ năng soạn thảo văn bản

Khóa học được tổ chức với mục đích:

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kỹ năng chụp ảnh

Khóa học được tổ chức với mục đích:

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kỹ năng dựng hình

Khóa học được tổ chức với mục đích:

Đọc thêm

Tuyển sinh lớp Kĩ năng biên tập tin bài

Khóa học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Tuyển sinh các lớp Nghiệp vụ ngắn hạn

Trung tâm thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo:

Đọc thêm