Tuyển sinh lớp Kĩ năng biên tập tin bài

Khóa học được tổ chức nhằm:

I. Mục đích

1. Về kiến thức: trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về cách thức phỏng vấn, lấy tin, cách thức biên tập tin, bài trên báo in, báo điện tử, website và các loại hình truyền thông khác.

2. Về kĩ năng: - Giúp học viên biết cách phân biệt và viết các dạng bài.         

- Biết cách lấy tin, đưa tin hiệu quả phù hợp với từng loại hình báo chí truyền thông (báo in, báo điện tử, website).

- Cơ hội Giao lưu trao đổi về các kiến thức và kinh nghiệm biên tập tin, bài cùng các giảng viên, nhà báo có kinh nghiệm.

II. Nội dung chương trình

1. Lý thuyết

- Quy tắc chung viết tin, bài. Những điều cấm kỵ khi viết tin, bài.

- Cách lựa chọn đề tài tin bài.

- Cách thể hiện tin, bài cân bằng.

- Góc nhìn của nhà báo khi xử lí lựa chọn thông tin để tạo dựng niềm tin (định hướng công luận).

- Phong cách viết tin nhanh.

- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với các loại hình báo chí: viết cho báo nói, báo viết, báo hình. 

- Những quy tắc cơ bản biên tập văn bản báo chi

2. Thực hành

- Thực hành xử lí khai thác thông tin.

- Thực hành viết tin bài căn bản.

- Thực hành việc sử dụng ảnh và đặt chú thích cho ảnh báo chí.

- Thực hành viết tin bài nâng cao.

- Thực hành biên tập văn bản báo chí.

III. Học phí: 600.000đ/ học viên/ khóa học. 

IV. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:

- Thời gian học: 08 buổi (thứ 7, Chủ nhật)

- Khai giảng: khai giảng khi số lượng đăng ký từ 25 – 30 học viên.

2. Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

V. Hồ sơ: Đơn đăng ký tham dự khóa học, 01 CMTND photo, 02 ảnh 3x4.

Mọi chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu - Đào tạo ngôn ngữ và văn hóa các DTTS vùng núi phía Bắc.

Địa chỉ: Phòng 106, khu Hiệu bộ, trường ĐH Khoa học.

ĐT: 02803.606.636                                  Website: http://ttnn.tnus.edu.vn

DĐ:0973.198.213