Lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mông năm học 2014 - 2015

Thực hiện kế hoạch thi sát hạch cấp Chứng chỉ tiếng dân tộc Mông khóa II, Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc – Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi sát hạch cụ thể như sau.

Thumbnail

1. Thời gian: Ngày 20 tháng 9 năm 2015.

+ 07h 30 phút đến 07h 45 phút: Thí sinh làm thủ tục dự thi.
+ 07h 45 phút đến 08h 00 phút: Thí sinh kiểm tra niêm phong và nhận đề thi.
+ 08h 00 phút đến 10h 00 phút: Thí sinh làm bài thi.
+ 10h 00 phút: Thí sinh nộp bài thi.

2. Địa điểm: Phòng  101 - Giảng đường 3A (Trường Đại học Khoa học)

Lưu ý:

- Thí sinh mang chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên khi đến dự thi.
- Thí sinh đến trước 7h30 phút để kiểm tra số báo danh, thông tin cá nhân (dán ở cửa phòng thi).