Chương trình đào tạo: Nghiệp vụ Báo chí

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông cho cán bộ, viên chức, tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan thông tấn, báo chí, Trung tâm liên kết với Học viện Báo chí - Tuyên truyền tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Báo chí - Truyền thông.

          - Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Khoa học

          - Cán bộ giảng dạy: Giảng viên giàu kinh nghiệm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học.

          - Hình thức đào tạo: áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, thực hành kĩ năng, ngoại khóa, tham quan tại các cơ sở báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

          - Đơn vị cấp chứng chỉ: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

          - Học phí: 2.000.000đ.