Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng Tày đợt tháng 8/2021

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông)

Học bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng Mông

Tuyển sinh 2021

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng Tày đợt tháng 8/2021

Báo chí với việc hình thành lối sống thanh niên, sinh viên
Báo chí với việc hình thành lối sống thanh niên, sinh viên

Báo chí có những tác động sâu rộng đến các nhóm dân cư, các tầng lớp xã hội, trong đó có học sinh - sinh viên.

Vài nét về tiếng dân tộc Tày
Vài nét về tiếng dân tộc Tày

Trong thời đại hiện nay chúng ta bị hòa nhập nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ hòa tan. Chúng ta có một Tổ quốc để bảo vệ nhưng chúng ta còn có một dân tộc cần phải giữ gìn.

Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Ngày 24/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT quy định việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/12/2012.

Tài liệu bồi dưỡng Tiếng Mông cho giáo viên Tiểu học
Tài liệu bồi dưỡng Tiếng Mông cho giáo viên Tiểu học

Một tài liệu hữu ích cho giáo viên vùng cao. Với tài liệu này sẽ trang bị cho bạn những hiểu biết cơ bản về tiếng của dân tộc Mông. Cùng khám phá những nét đặc trưng trong ngôn ngữ qua tài liệu vô cùng thú vị này.