Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, Tày) tháng 5 năm 2024

Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, Tày) tháng 5 năm 2024

Căn cứ vào nhu cầu của người học, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, Tày) tháng 5 năm 2024.

Đọc thêm

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Tày)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Tày)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Tày)

Đọc thêm