Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Tày)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Tày)

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Tày)

Đọc thêm

Về việc tuyển sinh các lớp Kỹ năng, Nghiệp vụ ngắn hạn

Trung tâm thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo:

Đọc thêm

Khóa học Kĩ năng chụp ảnh

Khóa học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Khóa học Kĩ năng soạn thảo văn bản

Khóa học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Khóa học Kĩ năng dựng phim

Khóa học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Khóa học Kĩ năng giao tiếp hiệu quả

Khóa học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Khóa học Kĩ năng biên tập tin bài

Khóa học được tổ chức nhằm:

Đọc thêm

Về việc đào tạo, cấp Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

Hiện nay, tiếng dân tộc thiểu số đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường; là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ công chức công tác tại vùng có dân tộc thiểu số sinh sống (căn cứ thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường thị trấn); chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số là một trong những điều kiện miễn thi ngoại ngữ trong các kỳ thi nâng ngạch viên chức, công chức; đồng thời, do nhu cầu phát triển kinh tế, văn hó

Đọc thêm

Khóa học Nghiệp vụ Văn phòng – Thống kê

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Văn phòng – Thống kê chuyên nghiệp cho cán bộ, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên khi tham gia tuyển dụng chức danh công chức Văn phòng - Thống kê trong các đợt tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Chứng chỉ chức danh công chức Văn phòng – Thống kê là tiêu chuẩn bắt buộc để ứng tuyển vào chức danh công chức này); và nhiều cơ hội việc làm tại văn phòng các cơ quan, đơn vị Nhà nước và tư nhân cho sinh viên sau khi ra trường, T

Đọc thêm