Chương trình đào tạo: Nghiệp vụ Du lịch - Lữ hành

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng hướng dẫn du lịch và tạo điều kiện xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho các em sinh viên sau khi ra trường, Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ và văn hóa dân thiểu số vùng núi phía Bắc - Trường Đại học Khoa học mở lớp đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo các chương trình khung của Tổng cục Du lịch (Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL)

     1. Đối tượng tham gia

     - Chương trình 1

          + Đối tượng: Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn.

          + Thời gian đào tạo: 01 tháng

          + Học phí: 2.000 000đ (Hai triệu đồng chẵn)/khóa học

     - Chương trình 2

          + Đối tượng: Học viên tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

          + Thời gian đào tạo: 02 tháng

          + Học phí: 2.800 000đ (Hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)/khóa học     

-  Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Khoa học

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Tổng cục Du lịch (có giá trị xin cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch trên toàn quốc).