Chương trình đào tạo: Nghiệp vụ hành chính - Văn phòng

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Hành chính văn phòng chuyên nghiệp cho cán bộ, viên chức, tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại văn phòng các cơ quan, đơn vị Nhà nước và tư nhân, Trung tâm liên kết với trường Đại học Nội vụ tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hành chính văn phòng.

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Khoa học

- Cán bộ giảng dạy: Giảng viên giàu kinh nghiệm Trường Đại học Nội vụ: 

+ ThS. Nguyễn Mạnh Cường – Quyền trưởng khoa Quản trị Văn phòng – Đại học Nội vụ. 

+ ThS. Nguyễn Thị Kim Chi – Phó trưởng khoa Quản trị Văn phòng – Đại học Nội vụ. 

+ ThS. Lâm Thu Hằng – Phó tổ trưởng Quản trị văn phòng - Đại học Nội vụ. 

+ ThS. Trần Phương Thúy – Giảng viên khoa Văn hóa, Thông tin, Xã hội - Đại học Nội vụ 

+ ThS Trịnh Thị Kim Oanh – Khoa Văn thư Lưu trữ - Đại học Nội vụ 

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ 

- Học phí: 1.950.000đ

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 50.000đ