Chương trình đào tạo: Nghiệp vụ Quản lý Văn hóa

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Quản lý văn hóa cho cán bộ, viên chức, đặc biệt tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp khi tham gia tuyển dụng tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, Trung tâm liên kết với trường Đại học Nội vụ tổ chức các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý văn hóa.

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Khoa học

- Cán bộ giảng dạy: Giảng viên giàu kinh nghiệm trường Cán bộ quản lý Văn hóa, thể thao và du lịch – Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

 + PGS.TS. Lê Ngọc Thắng

+ ThS. Nguyễn Đăng Việt

+ ThS. Nguyễn Trung Dũng

- Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, thể thao và du lịch – Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

- Học phí: 2.500.000đ