Chương trình đào tạo: Tiếng dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Dao...)

Với mong muốn bảo tồn và phát huy chữ viết, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ công tác trên các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, sinh viên tốt nghiệp có thêm cơ hội việc làm, Trung tâm liên tục tổ chức các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, viên chức, sinh viên có nhu cầu.

          - Quyết định cho phép đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số: QĐ 151/QĐ-ĐHTN ngày 04/02/2013.

          - Các tiếng dân tộc thiểu số hiện đang đào tạo: Tiếng Tày, tiếng Mông, tiếng Dao…

          - Hình thức chứng chỉ: Phôi chứng chỉ do Bộ GD&ĐT cấp, có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước, không có giới hạn thời gian.

          - Hình thức đào tạo, cấp chứng chỉ theo Quy định của Bộ GD&ĐT

          - Đối tượng:

          + Đối tượng 1: Cán bộ, sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo về tiếng dân tộc thiểu số theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được phép đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số thuộc ngôn ngữ đã được đào tạo. Lệ phí: 600.000đ/học viên.

          + Đối tượng 2: Đào tạo và cấp chứng chỉ trong thời gian từ 02 đến 03 tháng. Học phí: 2.500.000đ/học viên.