Tài liệu bồi dưỡng Tiếng Mông cho giáo viên Tiểu học

Một tài liệu hữu ích cho giáo viên vùng cao. Với tài liệu này sẽ trang bị cho bạn những hiểu biết cơ bản về tiếng của dân tộc Mông. Cùng khám phá những nét đặc trưng trong ngôn ngữ qua tài liệu vô cùng thú vị này.


File không tồn tại do sai đường dẫn hoặc có thể đã bị xóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên