Thông báo về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, Tày) tháng 5 năm 2024

Căn cứ vào nhu cầu của người học, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Mông, Tày) tháng 5 năm 2024.