Bảo tồn tiếng nói và chữ viết Dân tộc thiểu số

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, trong đó dân tộc đa số là dân tộc Kinh và 53 dân tộc thiểu số. Các dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở địa bàn miền núi và vùng dân tộc ở đồng bằng Nam Bộ. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Đọc thêm »

Biên soạn thành công từ điển các cho dân tộc thiểu số

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Biên soạn từ điển Việt - Pa cô - Ta ôi, Pa cô - Ta ôi - Việt”.

Đọc thêm »