Dạy tiếng Tày ở Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Ở Việt Nam, tiếng Tày là ngôn ngữ của gần hai triệu người Tày. Ngoài ra, đây còn là ngôn ngữ giao tiếp chung của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống ở vùng Việt Bắc và Tây Bắc. Vì vậy, việc giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã được đặt ra từ lâu theo Chỉ thị 38/2004/ CT-TTg về việc đầy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS đối với cán bộ công chức đang công tác ở vùng dân tộc, miền núi, được kí ngày 09/11/2004 củaThủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm »

Đẩy mạnh đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số đạt chuẩn trình độ

Một trong những nhiệm vụ của Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” là đẩy mạnh đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Đọc thêm »