Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Văn phòng – Thống kê

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức cấp xã, phường thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/ TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ - TCCB ngày 13/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo Ngôn ngữ & Văn hóa DTTS vùng núi phía Bắc;

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ Văn phòng – Thống kê chuyên nghiệp cho cán bộ, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên khi tham gia tuyển dụng chức danh công chức Văn phòng -  Thống kê trong các đợt tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Chứng chỉ chức danh công chức Văn phòng – Thống kê là tiêu chuẩn bắt buộc để ứng tuyển vào chức danh công chức này); và nhiều cơ hội việc làm tại văn phòng các cơ quan, đơn vị Nhà nước và tư nhân cho sinh viên sau khi ra trường, Trung tâm nghiên cứu – đào tạo ngôn ngữ  và văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc - trường Đại học Khoa học liên kết với Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ tổ chức khoá đào tạo Nghiệp vụ Văn phòng – Thống kê.

1. Thời gian:   - Đăng ký: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

                           - Thời gian học: 02 tháng (thứ 7, chủ nhật hàng tuần).

2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học.

3. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ (cấp chứng chỉ ngay sau khi hoàn thành khóa học).

4. Học phí khóa học: 2.500.000đ/học viên (Bao gồm học phí, lệ phí tuyển sinh).

Mọi chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm NC-ĐT ngôn ngữ - văn hóa các DTTS vùng núi phía Bắc.

Địa chỉ: Phòng 106, khu Hiệu bộ, trường ĐH Khoa học.

ĐT: 02803.606.636                           Website: http://ttnn.tnus.edu.vn

DĐ: 01688.626.102