Khoa Văn - Xã hội tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2013

Sáng ngày 21/12, Khoa Văn - Xã hội, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được của Khoa trong năm học 2012 - 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2013 - 2014.

Thumbnail

Sáng ngày 21/12, Khoa Văn - Xã hội, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được của Khoa trong năm học 2012 - 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2013 - 2014. 

Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng ban chức năng của nhà trường gồm: PGS,TS. Trịnh Thanh Hải - Trưởng phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Thế Vinh - Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, ThS. Nguyễn Thu Hắng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, TS. Nguyễn Công Hoàng - Phó Trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội, Ban chủ nhiệm Khoa Văn - Xã hội cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa. 

Đoàn Chủ tịch

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, TS. Phạm Thị Phương Thái đã trình bày Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của Khoa Văn - Xã hội trong năm học 2012 - 2013 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm học 2013 - 2014 về các mặt như: Công tác chính trị - tư tưởng; Công tác đào tạo; Hoạt động nghiên cứu khoa học; Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ; Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo; Công tác tài chính và một số công tác khác.


TS. Phạm Thị Phương Thái, Trưởng Khoa Văn - Xã hội thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động trong

năm học 2012 - 2013

Về cơ bản, năm học 2012 - 2013, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Chủ nhiệm cùng sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ, giảng viên toàn Khoa đã nỗ lực vượt qua những khó khăn chung của Nhà trường, của Khoa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị cán bộ viên chức năm 2012 đã đề ra.

Với các nội dung đã được trình bày, Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến đóng góp, tham luận và kiến nghị của các Đại biểu nhằm góp phần hoàn thiện hơn cơ chế quản lý và các mặt hoạt động của Khoa, Nhà trường.


ThS. Nguyễn Thị Trà My trình bày tham luận tại Hội nghị

Về công tác đào tạo, ThS. Nguyễn Thị Trà My đã có những trao đổi, đóng góp hết sức thẳng thắn trong bản tham luận trình bày trước Hội nghị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về công tác đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác đào tạo như: gửi kế hoạch, báo cáo định kỳ công tác đào tạo; kê khai giờ giảng, cập nhật chương trình đào tạo; đảm bảo quyền lợi cho giảng viên.

Đóng góp tại Hội nghị tham luận với tiêu đề “Một số đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên”, ThS. Nguyễn Thị Thu Trang đã giúp các Đại biểu nhìn nhận lại những mặt đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Văn - Xã hội với: 1 đề tài cấp Bộ; 4 đề tài cấp Đại học; 1 bài báo quốc tế; 22 bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành cấp Quốc gia, Đại học và Kỷ yếu hội nghị, hội thảo; 21 đề tài nghiên cứu của sinh viên K8 nghiệm thu đạt chất lượng cao; 12 đề tài nghiên cứu của sinh viên K9 triển khai đúng tiến độ. Bên cạnh đó, tham luận cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, tồn đọng trong công tác nghiên cứu khoa học của Khoa như: số bài báo khoa học chưa tương xứng với tiềm năng, trình độ của giảng viên trong Khoa; chưa thu hút được sinh viên tham gia nhiệt tình vào hoạt động nghiên cứu.


Các Đại biểu vỗ tay tán thành những kiến nghị của các tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe một số tham luận hết sức thiết thực xoay quanh các công tác: thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác Đoàn; công tác cán bộ…
 
Sau hơn 2 giờ làm việc tích cực và hết sức nghiêm túc, trên tinh thần dân chủ và xây dựng, TS. Phạm Thị Phương Thái - Chủ tịch Đoàn đã tổng hợp các ý kiến và đưa ra kết luận Hội nghị: “Tuy đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng trong năm học 2012 - 2013, Khoa Văn - Xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Để có được kết quả này là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của từng cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Khoa. Với những thành quả đã đạt được, mong rằng trong năm học mới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Văn - Xã hội luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau cùng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 – 2014”.

Đình Hải