Mỗi tuần một cuốn sách: Sắc diện văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc

Khơi nguồn từ tình yêu văn hóa truyền thống, mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng miền trong bối cảnh hội nhập, chắt lọc kết quả của những chuyến thực tế điền dã tại các tỉnh phía Bắc, cuốn sách chuyên khảo “Sắc diện văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” do TS. Phạm Thị Phương Thái chủ biên đã được xuất bản.

Thumbnail

Miền núi phía Bắc, vùng lãnh thổ có diện tích rộng lớn (thuộc địa phận 15 tỉnh phía Bắc Việt Nam). Trải dọc trên những triền đồi thấp, đi sâu vào vùng thung lũng, miên theo những con dốc dựng đứng, nghoèn nghèo trong sương núi, đến những vùng núi đá ngút ngàn là nơi cộng cư của đông đảo các dân tộc thiểu số (Tày, Thái, Mường, Dao, Nùng, Cao Lan, Hoa, Sán Dìu, Sán Chay, Mông, Hà Nhì, Lô Lô…). Chính sự đa dạng về dân tộc đã tạo nên sự phong phú của văn hóa vùng, đặc biệt những giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, những giá trị văn hóa vẫn còn được ẩn giấu kĩ càng trong những làng bản xa xôi, cần được tìm kiếm, bảo tồn, phát huy.

Khơi nguồn từ tình yêu văn hóa truyền thống, mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng miền trong bối cảnh hội nhập, chắt lọc kết quả của những chuyến thực tế điền dã tại các tỉnh phía Bắc, cuốn sách chuyên khảo “Sắc diện văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” do TS. Phạm Thị Phương Thái chủ biên đã được xuất bản. 

Chuyên khảo đã chọn lọc và giới thiệu các bài nghiên cứu của nhiều chuyên gia đầu ngành (GS.TS Nguyễn Văn Huyên; PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, PGS.TS Nguyễn Thị Huế, PGS.TS Tạ Văn Thông…), giảng viên, sinh viên trường Đại học Khoa học về văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc trên nhiều lĩnh vực ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn nghệ dân gian, văn học hiện đại, nhà ở, trang phục… 

Từ hướng tiếp cận văn hóa liên ngành, chọn lọc, tổng hợp những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc, cuốn sách đã cung cấp những tri thức quý giá, những trải nghiệm bổ ích, khơi gợi tình yêu, khát vọng tìm tòi, nghiên cứu về văn hóa, con người nơi đây. Đồng thời qua đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa khu vực.    

BBT