Mỗi tuần một cuốn sách: Để việc học tiếng Tày trở nên đơn giản hơn

Tiếng nói và chữ viết là một trong các yếu tố thiết yếu góp phần xác lập, cấu thành một cộng đồng dân tộc. Không chỉ là phương tiện giao tiếp, tiếng nói và chữ viết của mỗi dân tộc còn là một trong những đặc trưng văn hóa vô cùng quan trọng, là nơi phản ánh, lưu trữ quá trình văn hóa tộc người. Hiện nay, tiếng dân tộc thiểu số đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường; đồng thời là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ công chức công tác tại vùng có dân tộc thiểu số sinh sống.

Thumbnail

Nhận thấy tính cấp thiết của việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số, dựa trên cơ sở chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc đã chủ trì biên soạn 03 cuốn sách phục vụ việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số: Học tiếng Mông (Kawm lus Hmoob), sách Học tiếng Dao (Sâu tộ miền vạ) và cuốn Học tiếng Tày (Slon phuối Tày).

Cuốn sách “Học tiếng Tày” (Slon phuối Tày) do nhóm tác giả Phạm Thị Phương Thái (chủ biên), Đàm Thị Tấm, Nguyễn Hồng Cúc biên soạn, NXB Khoa học Xã hội 2013 được sử dụng là cuốn giáo trình chính trong học và dạy tiếng dân tộc Tày tại Đại học Thái Nguyên cũng như một số sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên. 

Sách “Học tiếng Tày” (Slon phuối Tày) được biên soạn dựa trên nguyên tắc tích hợp trong giảng dạy ngôn ngữ, chú trọng rèn luyện các kỹ năng thực hành giao tiếp: nghe- nói – đọc – viết. Trên cơ sở đó, cuốn sách được thiết kế thành 30 bài với các chủ đề, chủ điểm cụ thể, mang tính ứng dụng giao tiếp.

Nội dung cuốn sách dựa vào nhu cầu giao tiếp thường dùng thuộc nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó có chỉnh sửa, bổ sung những nội dung vừa đảm bảo yêu cầu khung chương trình bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa có tính chất cập nhật, thiết thực nhằm tăng tính khả dụng. 


Dựa trên nguyên tắc tích hợp, nhấn mạnh vào khả năng thực hành giao tiếp, kết hợp nội dung học tập khá gần gũi đời sống, cuốn sách “Học tiếng Tày” (Slon phuối Tày) thực sự là cuốn giáo trình đáng tin cậy trong dạy - học tiếng Tày dành cho sinh viên, cán bộ công chức, viên chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc Tày sinh sống, những người bắt đầu học tiếng Tày và những ai muốn bổ sung vốn hiểu biết về tiếng Tày.

BBT