Biên soạn thành công từ điển các cho dân tộc thiểu số

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Biên soạn từ điển Việt - Pa cô - Ta ôi, Pa cô - Ta ôi - Việt”.

Thumbnail

Đề tài do Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam chủ trì thực hiện.

Trên cơ sở tổng hợp những kết quả nghiên cứu đã có trong và ngoài nước về tiếng Pa cô và Ta ôi, kết hợp với kết quả điều tra thu thập tư liệu tại chỗ (huyện A Lưới), nhóm thực hiện đã biên soạn nội dung cuốn từ điển gồm 02 phần: từ điển Việt - Pa cô - Ta ôi và từ điển Pa cô - Ta ôi - Việt. Đây là cuốn từ điển đối dịch đa ngữ (Việt - Pa cô - Ta ôi), gồm khoảng 8.000 đơn vị - mục từ.

Việc biên soạn cuốn từ điển này sẽ tạo thuận lợi cho những nghiên cứu ngôn ngữ học tiếp theo, giúp cho việc hiểu biết sâu sắc hơn nữa về tiếng nói của các cộng đồng Pa cô và Ta ôi, cũng như ngôn ngữ của các cộng đồng khác như Bru - Vân Kiều, Cơ tu…; góp phần thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước đối với tiếng nói chữ viết của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và Thừa Thiên-Huế nói riêng.

Kết quả của đề tài sẽ giúp cho việc bảo tồn và phát triển đối với ngôn ngữ chữ viết của người Pa cô - Ta ôi, đồng thời đối với những nét bản sắc văn hóa khác được thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ, của cộng đồng này; giúp cho việc giáo dục song ngữ ở vùng đồng bào Pa cô - Ta ôi, hướng tới việc sử dụng có hiệu quả hơn đối với tiếng nói chữ viết Pa cô - Ta ôi trong các lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền, in ấn.

Ngoài ra, kết quả của đề tài còn giúp cho cán bộ, công chức đang công tác ở vùng đồng bào Pa cô - Ta ôi có tài liệu để học tập, có điều kiện tìm hiểu đời sống, tâm tư nguyện vọng và những nét văn hóa của đồng bào, để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ công tác ở vùng đồng bào Pa cô - Ta ôi. 

Tin tức mới nhất